„MY FAMILY AND ME“

Rodina je v živote každého človeka veľmi dôležitá. Žiaci 5.B triedy 2.sk. to dokázali aj na hodine anglického jazyka. Vytvorili si práce plné skvelých nápadov, kreativity a fantázie. Stvárnili svoj pohľad na svoju rodinu, na jej členov a tvorili vety aj o sebe. Zavŕšili tým všetko, čo sa naučili v 1.lekcii učebnice z anglického jazyka. Po úspešnej obhajobe svojich projektov boli odmenení zaslúženými známkami.

Pekná práca, gratulujem!

Mgr. Renáta Havrilová