Môj jedálny lístok – projekty 3.B z PDA

Zdravá výživa, vyvážená strava, správne stravovanie, potravinová pyramída … veľmi aktuálna téma na hodinách prírodovedy v 3.B triede. Po osvojení si základných poznatkov, mali tretiaci vytvoriť týždenný jedálny lístok, ktorý mal obsahovať zdravú a vyváženú stravu.
Dňa 09.decembra sa žiaci popýšili svojimi prácami. Za svoju tvorivosť a kreativitu boli odmenení jednotkami.

Krásna práca, tretiaci. Gratulujem! Som na vás veľmi pyšná.

R.Havrilová