Moderné vzdelávanie

Moderné vzdelávanie – zvyšovanie úrovne digitálneho vzdelávania na základných a stredných školách

Národný projekt uskutočňuje obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby prostredníctvom digitálnych technológií. Realizuje ho Ústav informácií a prognóz školstva.