Medzinárodný deň školských knižníc

Dňa 27.10.2020 sa v našej škole uskutočnilo podujatie pod názvom ,,Z rozprávky do rozprávky .“ Toto podujatie bolo venované Medzinárodnému dňu školských knižníc a priblíženiu knihy žiakom zábavnou formou. Žiaci si priniesli svoju obľúbenú rozprávkovú knižku a kostým rozprávkovej postavy a na vyučovaní sa čítalo, kreslilo a dramatizovalo..

Mgr. O. Lipková