MATEMATICKÝ KLOKAN

HOTOVO! Zvládli sme to!

Aj tento rok, hoci v sťažených podmienkach, sa nám podarilo uskutočniť ďalšie kolo v súťaži Matematický klokan. V termíne od 19. apríla do 23. apríla 2021 sa súťaže zúčastnilo 65 žiakov našej školy. Súťažilo sa nielen v školskom prostredí, ale aj v tom domácom (online). A boli sme úspešní!

Mali sme veľmi veľa úspešných žiakov, ale títo traja žiaci dosiahli najvyšší možný počet bodov.

Najúspešnejší (100%) riešitelia:

1. Viliam Mesároš (6.A)

2. Zuzana Kovaľová (5.B)

3. Simonka Dúbravková (1.A)

Na druhom stupni sa veľmi darilo aj Timei Vargovej z 5.A a Nine Lajstríkovej z 8.A.

Úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže a taktiež boli odmenení. A pre tých, ktorí sa nestihli zapojiť, posielame odkaz: ,,O rok sme tu znova, môžeš to vyskúšať aj ty!”

Mgr. Henrieta Chrzanová (koordinátorka súťaže Matematický klokan)
Mgr. Miriam Meszárosová
Mgr. Lenka Maníková