Kultúrne vystúpenia našich šikovných žiačok

Dňa 21. mája žiačky 2.A a 5.A reprezentovali našu školu kultúrnym vystúpením pri príležitosti „Privítania detí do života“ v kultúrnom dome v Tomášove. Vo štvrtok (23. mája) boli žiačky potešiť seniorov v domove Golden Age Tomášov pri príležitosti Dňa matiek.  

Všetkým dievčatám, ktoré sa takto pravidelne zúčastňujú na mnohých kultúrnych vystúpeniach pod záštitou našej školy, ďakujeme aj týmto spôsobom za ich ochotu a ústretovosť.

uč. Švorcová