Krúžky 2020/2021

Aktuálne opatrenie počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 – činnosť záujmových krúžkov sa prerušuje až do odvolania.

 

Žiaci majú možnosť v šk.r. 2020/2021 pracovať v týchto záujmových útvaroch:

Finančné zabezpečenie cez vzdelávacie poukazy:

1. Krúžok šikovných rúk (1. a 2.ročník)

      Mgr. L. Tvarušková           Utorok        12:30   –   14:00


2. Z rozprávky do rozprávky  (1. a 2.ročník)

      Mgr. M. Tkáčiková             Streda          12:30  –  14:00


3. Čítankovo   (čítanie s porozumením  –  2. a 3. ročník)

       Mgr. O. Lipková                  Štvrtok        12:30  –  14:00


4. Nápadníček  (3. – 5.ročník)

       Mgr. H. Chrzanová            Štvrtok        12:30  –  14:00


5. Zdravovedko

      Mgr. M. Melková                Streda          13:30  –  15:00


6. Prírodovedný krúžok – „Čo šepká les“

       Mgr. D. Rebryová               Utorok         13:00  –  14:30


7. Nemčina hrou (3. a 4.ročník)

       Mgr. K. Radová                    Utorok        13:00  –  14:30


Krúžok poskytovaný bezodplatne:

8. Šachový krúžok

      p. A. Mózes                             Streda          13:00  –  15:00


Naša škola spolupracuje aj s inými subjektmi, ktoré poskytujú výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity v priestoroch a areáli školy (hradené z vlastných prostriedkov):

1. ZUŠ Ivanka pri Dunaji – Výtvarný odbor

Vedúca krúžku: Mgr. Iveta Gavulová:

Utorok,             13:00  –  17:00
Štvrtok              14:00  –  16:00

Vedúca krúžku:  Monika Zlacká:

Štvrtok             13:00  –  17:00
Piatok               13:00   –  16:30

tel.č.: 02/45943970
e-mail: zus.ivanka.gavulova@zoznam.sk
www.zusivankapridunaji.sk


2.Kométa – dramatický krúžok

p. Kvetka Kmotorková                Streda         13:00  –  15:00

e-mail: kwendo@gmail.com


3. Športový krúžok

Športový klub   Deti v pohybe        

Utorok   14:00  –  15:00
Streda   14:00  –  15:00

Vedúci krúžku: Mgr. Marek Tesárik
tel.: +421 949 440 686
e- mail: detivpohybetomasov@gmail.com


4. Moderný tanec HIP-HOP

Piatok              13:00  –  14:00

Vedúci krúžku: Roman ESI Takács, tel.č.: 0919220771
e-mail: tanec.esi@gmail.com


5. Lego – Veľký inžinier – Enjoy Creativity
(6 – 10 rokov)

Streda        13:30  –  14:30