IQ Olympiáda

Žiaci 5. – 8.ročníka našej školy sa zúčastnili školského kola postupovej celoslovenskej súťaže IQ olympiády. Súťaž organizovala MENSA Slovensko, ktorej poslaním je starostlivosť a rozvoj intelektového nadania detí.

IQ olympiáda prináša zábavnou formou aktivity, na ktoré v školských osnovách veľakrát nezostáva miesto. Všetky súťažné úlohy sú založené na všeobecných princípoch a pre ich riešenie nie je treba žiadne špeciálne vedomosti. S trochou nadsadenia sa dá povedať, že pre ich riešenie je potrebný iba „zdravý rozum“. Nejde teda o vedomostnú  súťaž, ale o súťaž rozvíjajúcu predovšetkým schopnosť samostatného logického uvažovania.

Test pozostával z 25 logických úloh, ktoré museli žiaci vyriešiť v priebehu 30 minút. Zo zapojených 17 žiakov našej školy sa najlepšie darilo Tomášovi Vidovi zo 6.A, Nine Lajstríkovej z 8.A a Tomášovi Psárskemu z 8.B triedy.

Mgr. Miriam Meszárosová
Mgr. Lenka Maníková