Hviezdoslavov Kubín – školské kolo – 1.kategória – 1.stupeň ZŠ

V stredu, 31.1.2024, sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy ,, Hviezdoslavov Kubín“. Výsledky súťaže v 1. kategórii sú nasledovné:

 • poézia:
  1.miesto: Dominik Rybár 3.B
  2.miesto: Karolína Vadocz 3.A
  3.miesto: František Remeš 2.B
 • próza:
  1.miesto: Sára Šimighová 4.B
  2.miesto: Lujza Cseri 4.B
  3.miesto: Zuzana Pačindová 4.A

  Gratulujeme a ďakujeme za umelecký zážitok.
  V okresnom kole nás bude reprezentovať Sára Šimighová.

  p.učiteľky 1.stupňa ZŠ