Hviezdoslavov Kubín – 1.stupeň – triedne kolo

Prvý marcový týždeň sa žiaci 1.stupňa zapojili do recitačnej súťaže. Recitovali vo svojom triednom kolektíve a za krásny prednes boli najlepší recitátori odmenení diplommi a všetci súťažiaci zaslúženými jednotkami.

pani učiteľky 1.stupňa