Hvezdáreň a planetárium v Hlohovci

Dňa 7. 2.2024 žiaci druhých ročníkov navštívili Hvezdáreň v Hlohovci, ktorá sa zameriava na pozorovanie planét a Slnka. Program s názvom Kamilka na potulkách vesmírom je určený pre deti MŠ a žiakov 1. až 4. roč. ZŠ. Pútavou detskou formou oboznamuje so súhvezdiami severnej oblohy, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme, čím si žiaci rozšírili a utvrdili vedomosti o vesmíre, orientácii na hviezdnej oblohe a základné poznatky o slnečnej sústave a pohyboch Zeme. Na záver programu nás ohúrila veľmi zaujímavá laserová šou, ktorú sa dá vidieť iba vo hvezdárni V Hlohovci. V observatóriu si žiaci pozreli aj druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku, ktorý si ale nemohli vyskúšať kvôli nepriaznivému zamračenému počasiu.

tr.uč. 2.A a 2.B