Hravé učenie na ANJ 5.A

Vyučovanie anglického jazyka je pre žiakov atraktívnejšie aj využívaním pestrých didaktických prístupov. Komunikačné zručnosti si žiaci 5. ročníka upevňujú aj zábavnou formou prostredníctvom hry.

Okrem radosti zo súťaženia boli dnes žiaci odmenení aj výbornými známkami za aplikovanie anglických pravidiel do praxe a zároveň precvičovanie komunikovania výlučne v anglickom jazyku.

Renáta Havrilová a Andrea Švorcová