História Bratislavy – triedny projekt

Žiaci 7.A triedy si pripravili projekt o histórii Bratislavy. V projekte bola prezentovaná ich práca o najstarších dejinách Bratislavy a bola medzipredmetovým výstupom práce z hodín dejepisu, informatiky a výtvarnej výchovy. Súčasťou ich práce bola aj interaktívna prezentácia najvýznamnejších historických budov nášho hlavného mesta. Žiaci predstavili aj modely vybraných budov, ktoré si po prezentácii mohli pozrieť. Prezentácie sa zúčastnili aj žiaci prvého stupňa. Touto cestou by som ešte raz rád vyjadril vďaku 7.A triede, ktorá aj touto formou priblížila najstaršie dejiny Bratislavy svojim mladším spolužiakom.

Mgr. Marian Katuš