Geografická olympiáda

Okresného kola 49. ročníka Geografickej olympiády sa zúčastnili aj naši žiaci. Okresné kolo sa konalo 5.2.2021. Kvôli pandemickej situácii okresné kolo prebehlo formou online testu. Zastúpenie sme mali vo všetkých kategóriách. Úspešní riešitelia boli:

kat. G : Matúš Podhora (5.A)

kat. F : Laura Ďurišová (7.A)

kat. E: Laura Gibalová, Emma Váleková (obe 8.A)


Mgr. Marian Katuš
Mgr. Lenka Maníková