Fašiangy

Keď šašovia ožívajú,
fašiangy sa začínajú.
Šašo – Jašo šaškuje,
s loptičkami žongluje

Aj napriek zvýšeným opatreniam sme sa snažili užiť si veselé a radostné fašiangy. Z každého oddelenia sa ozývala hudba, smiech a zábava. Presne tak, ako to na fašiangy má byť.

P.vychovávateľky a deti zo ŠKD