Exkurzia v Mestskej knižnici

Dňa 27. mája sme sa my, žiaci piatych ročníkov,  vybrali s pani učiteľkami Gemerovou a Mišičákovou na exkurziu do Bratislavy.

Najskôr sme navštívili Mestskú knižnicu na Kapucínskej ulici. V nej sme sa dozvedeli množstvo zaujímavostí, napríklad sme si pozreli, ako funguje oddelenie knižnice pre nevidiacich. Pani Katka, ktorá je sama slabozraká, nám ukázala, aké prístroje jej uľahčujú život. Niektoré sme si mohli vyskúšať aj my. Zoznámili sme sa s Braillovým písmom a skúšali sme ho aj rozlúštiť a vyskúšali sme si rôzne spoločenské hry určené pre nevidiacich. Potom sme sa presunuli do oddelenia pre deti a mládež, kde nás upútali knihy rôznych jazykov či príbehy zo sveta počítačových hier.  Knižky sme si mohli aj prelistovať.

Keď sme vyšli z knižnice, pani učiteľky nám rozdali pracovné listy s mapkou a tajničkou. Nasledovala prechádzka po Starom Meste: prešli sme Michalskou bránou, zastavili sme sa pri Františkánoch, Starej radnici a ďalších pamiatkach. Pri každej pamiatke nám pani učiteľky porozprávali zaujímavosti, a my sme si mohli teraz naživo prezrieť miesta, o ktorých sme na hodinách literatúry čítali rôzne povesti.

Exkurziu aj celý deň sme si užili!

                                                                      žiaci 5. A a 5. B
                                                                      a p. uč. Gemerová a Mišičáková