Exkurzia v Erste Financial Life Park vo Viedni s 5. ročníkom

Dňa 4. apríla 2024 naši žiaci 5. ročníka mali celodňovú exkurziu vo Viedni, v Erste Financial Life Park, v skratke FLIP. FLIP ponúka 1500 m2 interaktívnej výstavnej plochy, tematické stanovištia a priestory určené na exkurzie. Toto inovatívne centrum finančného vzdelávania sprostredkuje návštevníkom informácie o dôležitosti financií v osobnom živote a takisto o úlohe bánk v hospodárstve.  

Okrem vyššie spomenutého interaktívnej hry, ktorá trvala 2 hodiny, mali sme príležitosť pozrieť si svetoznámy Hundertwasserhaus a zámok Belvedere. Žiaľ, na botanickú záhradu nám zostala len naozaj málo času. Napriek tomu verím, že sa žiakom exkurzia páčila a naučili sa užitočné veci do života.


Ing. Lili Takáts