Európsky dialóg s mládežou

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa v júni zúčastnili online dotazníka v súvislosti s realizovaním VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou. Cieľom Európskeho dialógu s mládežou bolo  umožniť žiakom, aby sa vyjadrili k otázkam týkajúcim sa priestoru pre mladých a participácie mládeže. Európsky dialóg s mládežou je nástroj na podporu aktívnej účasti mladých ľudí  na demokratickom živote. Mladí ľudia takto dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky, a to až na európskej úrovni. Témou VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou bol Priestor a participácia pre všetkých.

Mgr. I. Pilinská

Európsky dialóg s mládežou

Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa v júni zúčastnili online dotazníka v súvislosti s realizovaním VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou. Cieľom Európskeho dialógu s mládežou bolo  umožniť žiakom, aby sa vyjadrili k otázkam týkajúcim sa priestoru pre mladých a participácie mládeže. Európsky dialóg s mládežou je nástroj na podporu aktívnej účasti mladých ľudí  na demokratickom živote. Mladí ľudia takto dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky, a to až na európskej úrovni. Témou VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou bol Priestor a participácia pre všetkých.

Mgr. I. Pilinská