Ekoalarm

Do projektu Ekoalarm sme sa prihlásili 7.6. Projekt zahŕňa zaslanie košov na triedenie odpadu v triedach a online vzdelávanie v oblasti environmentálnej výchovy, triedenia odpadu, Zero Waste a ochrany prírody. Koše na triedenie odpadu sme rozmiestnili v triedach a začali sme triediť každodenný odpad.Prostredníctvom rozhlasového vysielania a informačných tabúľ sme si pripomenuli správny spôsob triedania odpadu.