Deň Zeme na našej škole

Vo štvrtok 22.04. naša škola oslávila Deň Zeme viacerými aktivitami. Tento dôležitý  deň pre našu planétu si pripomíname už od roku 1970. Niekedy je náročné  uvedomiť si skutočnosť, že   my  všetci sme súčasťou prírody a pri tom  ju sami deň čo deň znečisťujeme a niekedy bezhlavo nakupujeme a produkujeme odpad, ktorý zahlcuje našu planétu a zabíja rastliny aj živočíchy.

Pani učiteľka Katarína Radová pripravila so žiakmi deviateho ročníka pre žiakov primárneho vzdelávania zaujímavé kvízy a prezentácie, pri ktorých si mladší žiaci zábavnou formou mohli overiť svoje enviromentálne vedomosti a zručnosti. Pán učiteľ Marián  Katuš zase pracoval so žiakmi na projektoch s tématikou Dňa ZEME. Žiacke práce teraz zdobia panely na hornej chodbe našej školy. Výstavu pripravila pani učiteľka Lenka Maníková. V tento deň niektorí vyučujúci primárneho vzdelávania , ale aj nižšieho sekundárneho vzdelávania mali  tématické vyučovanie o našej planéte. Veľkým prekvapením bolo, že na našom školskom dvore sa vyzbieral odpad, ktorý zaplnil 2 kontajnery. Naši žiaci sa tešili, že tento školský deň bol trocha iný ako tie bežné a zároveň sa veľa naučili. V neposlednom rade vyčistili  prostredie školského areálu, kde trávia každý deň veľa času pri  rôznych hrách.

ZŠ Tomášov