Deň vody

Dňa 22.marca 2024 sme si na našej škole pripomenuli dôležitosť a nenahraditeľnosť vody. Žiaci sa na vyučovacích hodinách venovali významu, zloženiu, znečisteniu, čisteniu, ale predovšetkým šetreniu vody.

Učitelia mali pripravené rôzne aktivity a jeden spoločný experiment, ktorý vykonávali vo všetkých triedach počas celého vyučovacieho procesu. Vodu z vodovodu žiaci zachytávali do malých vedierok, ktorú potom prelievali do veľkých nádob. Naši deviataci odmerali a spočítali objem vody a zistili, že za jeden vyučovací deň sa nám podarilo zachrániť a použiť 359 l vody na polievanie jarných rastlín, kríkov a stromov v areáli našej školy.

Cieľom experimentu bolo povzbudiť žiakov, aby vo svojom každodennom živote podnikli kroky na zmenu spôsobu používania, spotreby a hospodárenia vody.

Ďakujeme všetkým žiakom za pozitívny prístup realizácie spoločného experimentu.

                                                                                                                                      učitelia ZŠ