Deň matiek

– najkrajší sviatok našich mamičiek.
Kvôli opatreniam v súvislosti s ochorením Covid-19 nebolo umožnené, aby sme našim mamičkám poďakovali – v našom kultúrnom dome verejne – za ich nezištnú lásku, starostlivoť a opateru, preto sme my, žiaci 3.B, pre ne pripravili darčeky a básničku:

Mamička moja,
Ty dávaš lásku, ktorá hraníc nemá,
ktorú si každé dieťa želá.
Ľúbiš ma, aj keď sa na mňa hneváš.
Si jemná, milá, nežná a krásna
a aj keď objaví sa Ti na tvári vráska
pre mňa si navždy pekná
a moja láska k Tebe je nekonečná.
Ľúbim Ťa a ďakujem.

žiaci 3.B