Deň jablka

V našej  škole to  21.októbra rozvoniavalo vôňou jabĺk, jablkových koláčov a iných dobrôt. Týmto sme si pripomenuli a zároveň oslávili Deň jablka. Na prvom stupni si žiaci pochutnávali na jablkovej desiatej a urobili sme si výstavu jabĺk rôznych farieb a odrôd. Týmto ďakujeme aj rodičom, ktorí sa pečením koláčov podieľali na našom jablkovom dni. Žiaci druhého stupňa súťažili v jedení jabĺk počas 4 prestávok. Niektorí vyučujúci v tento deň mali aj tematické vyučovanie –napr.výtvarná výchova –p.uč.Lenka Maníková, Matematika –p.uč.M.Melková

Najlepší v jedení jabĺk na II.stupni boli žiaci týchto tried :  5.B, 9.A a 5.A

 Žiaci 5.B sa snažili nie len v jedení jabĺk, ale aj na hodine matematiky, počas ktorej využili jablká na vysvetlenie nového učiva o geometrických tvaroch s pani učiteľkou M.Meszárosovou.

                                                           Mgr.M.Melková,koordinátorka ENV pre primárne vzdelávanie