Deň finančnej gramotnosti pre 8. ročník

Dňa 18. marca 2024 naši žiaci 8. ročníka mali celodňové tematické vzdelávanie pod názvom Deň finančnej gramotnosti. Realizovalo sa viacero aktivít, ktorými sa naša škola prvýkrát zapojila do celosvetovej kampane Global Money Week. Jej cieľom je, aby boli mladí ľudia od útleho veku finančne uvedomelí a naučili sa robiť správne finančné rozhodnutia.

Tohtoročná téma kampane je: Chráň svoje peniaze, zabezpeč si budúcnosť (Protect your money, secure your future). Cieľom je zvýšiť povedomie, aké dôležité je prijímať zodpovedné a informované rozhodnutia pri správe svojich financií. Zároveň ostať prezieravý a chrániť svoje peniaze pred možnými hrozbami. Sem patria finančné podvody typu phishing alebo falošné e-shopy, ale aj riziká spojené s osobnými údajmi ako napríklad krádež identity.

Počas prvej vyučovacej hodiny sa ôsmaci zúčastnili besedy s názvom Učíme sa hospodáriť. Bolo to dobré zahrievacie kolo, počas ktorého si žiaci zopakovali, čo už o svete peňazí a financií vedia. Počas druhej hodiny prebiehal kvíz v online učebnici Viac ako peniaze, kde cieľom bolo správne zodpovedať na čo najviac otázok za jednu vyučovaciu hodinu. Počas tretej a štvrtej hodine sme mali návštevu z Ministerstva financií, ktorí žiakom priniesli program Financi v lavici. Tento program mal 3 časti: Ochrana finančného spotrebiteľa a riešenie problémov, Úver a dlh, Nové trendy a inovácie. Práve v poslednej časti žiaci debatovali s hosťami o možných nástrahách pri online platbách a o rôznych bezpečnostných rizikách spojených s nevyžiadanými emailmi. Na  poslednej, piatej hodine sa vyhodnotil kvíz a prví 5 žiaci s najvyšším počtom bodov získali vecné ceny.

Obsahovo si žiaci zopakovali niektoré vedomosti, ktoré už mali: odkiaľ sa vzali peniaze, čo sú to príjmy a výdavky, bankové nástroje, ako riadiť financie pomocou rozpočtu, úrok, úver, druhy bankových kariet, čo je to inflácia. Tiež si zopakovali, ako bezpečne používať platobné karty a platiť na online platformách, na čo si treba dávať veľký pozor. Čo bolo pre nich možno nové, boli informácie o pasívnom príjme, kryptomenách a tiež rozdiel medzi sporením a investovaním. V krátkosti sme sa dotkli aj komerčného poistenia ako nástroja na riadenie rizika.

Spätná väzba od hostí, ako aj od zúčastnených žiakov bola pozitívna. Hostia oceňovali vedomosti a pripravenosť našich žiakov a žiaci sa vyjadrili, že považujú tento deň nielen za zaujímavý ale aj za užitočný.

Verím, že nové informácie z tohto dňa zostane žiakom v pamäti a v budúcnosti budú robiť len premyslené a správne finančné rozhodnutia.


Ing. Lili Takáts