Deň bezpečného internetu

9.2.2021 si naši žiaci pripomenuli „Deň bezpečného internetu“, ktorý sa koná vždy druhý februárový utorok v roku. V súvislosti s daným dňom si pre žiakov druhého stupňa riaditeľstvo PZ v Senci pripravilo príspevok s krátkym testom na túto tému, a to formou nekontaktnej prevencie (z dôvodu pretrvávajúcej súčasnej epidemiologickej situácie). Žiaci, si mohli v tento deň cez školský informačný portál – edupage preveriť svoju bezpečnosť správania sa na internete. Do svojej pošty dostali príspevok a krátky test na danú tému. Správne odpovede im boli následne doručené na druhý deň, a tak si každý mohol zhodnotiť svoje správanie na internete a svoju bezpečnosť.

(koor. prev. Mgr. Pilinská)