Ďakovný list

Koncom minulého roka sa naša škola zapojila do charitatívnej iniciatívy s cieľom pomôcť matkám v núdzi. Žiaci si mohli zakúpiť srdiečka vyrobené takýmito matkami. Od organizátora akcie, o.z. Maják nádeje škola dostala ďakovný list, určený všetkým, ktorí sa do tejto dobročinnej aktivity zapojili.

Imrich Bogár