Chemická olympiáda

8.2.2024 sa konalo školské kolo chemickej olympiády, kategória D. Tohoročné úlohy boli zamerané na vlastnosti významných prvkov druhej skupiny v periodickej sústave prvkov – vápnik a horčík. Zúčastnili sa na ňom 4 deviataci, ktorí na to aby uspeli, museli v príprave domáceho kola zvládnuť základy chémie, názvoslovie chemických zlúčenín, chemické rovnice, spoznať chémiu cez chemické výpočty.

Výsledky školského kola:

  1. Barbora Bertóková 9.A – úspešný riešiteľ
  2. Liliana Váleková 9.A – úspešný riešiteľ
  3. Melany Untermajerová 9.A – úspešný riešiteľ
  4. Šimon Maruša 9.A – úspešný riešiteľ

Okresné kolo chemickej olymiády, kategória D prebiehalo 14.3.2024 na Gymnáziu A. Bernoláka v Senci. Zúčastnili sa ho dve dievčatá, ktoré sa umiestnili:

  • 3. Liliana Váleková 9.A – úspešný riešiteľ
  • 5. Barbora Bertóková 9.A – úspešný riešiteľ

Krajské kolo – kat. D – 18.4.24 – Prirodovedecká fakulta UK Bratislava

  • Liliana Váleková 9.A – úspešný riešiteľ – krajského kola chemickej olympiády – kat. D

Všetkým žiakom blahoželáme :).

Mgr. I. Pilinská