Beseda s OR PZ Senec – Trestná zodpovednosť

19.12.2023 mali 9.A besedu na tému Trestná zodpovednosť. Žiaci sa mohli dozvedieť aký je rozdiel medzi trestným činom a priestupkom, o bezpečnom správaní na sociálnych sieťach, o šikane, kyberšikane a o zodpovednosti za určité konanie, o návykových látkach (drogy, alkohol, fajčenie…). Taktiež sa porozprávali o práci policajta, o možnosti uplatnenia sa v policajnom zbore. Besedu viedla pani policajtka z OR PZ Senec.