Babka, dedko mám Vás rád

Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk.

Október je mesiac úcty k starším. To vieme už všetci. Od najmenších prváčikov po najstarších štvrtákov. Žiadne slová nevedia vyjadriť to, čo by sme chceli svojim starkým povedať, za čo im z celého srdca ďakujeme. Za ich nekonečnú lásku, za oddanosť a obetavosť s ktorou sa nám venujú, za každú drobnosť ktorú nám s láskou dávajú, za čas strávený spoločne, za životné skúsenosti a múdre rady, za spomienky , za to že ich máme….

Z lásky sme pre nich vyrobili drobný darček vlastnými rukami, každý podľa svojich schopností a zručností. Možno nebol dokonalý, ale bol robený o srdiečka.

Ďakujeme Vám starkí naši, za to, že ste s nami.

Deti zo ŠKD a p. vychovávateľky