Psychohygiena – CPP Senec – 6.B

14.11. – 6.B + 21.11. – 7.A+27.11. – 7.B+5.11. – 4.B– prebiehali aktivity s pani psychologičkou z CPP Senec na tému: Psychohygiena na upevňovanie duševného zdravia, psychickej pohody a posilnenie dobrých vzťahov v triede. Ich cieľom bolo aj učiť žiakov  sebarozvoju, sebapoznávaniu a pochopeniu toho druhého. Žiaci boli rozdelení na dve skupiny, najprv pracovala pani psychologička s dievčatami, a potom aj s chlapcami.

Mgr. I. Pilinská(koor. prev.)