HRAVÝ ARCHITEKT – projektový deň s tretiakmi 2019/2020

HRAVÝ ARCHITEKT SLOVENSKO  je zameraný na zoznamovanie sa detí s architektúrou a to nevtieravou, hravou a zábavnou formou. Podstatou projektu je, aby sa deti naučili architektúru vnímať a aby jej rolu chápali v živom mestskom organizme. Projekt je prostredníkom pre vytváranie vrelého vzťahu detí k vlastnej obci, mestu, k okoliu, kde žijú.

Dňa 30.januára 2019 nás navštívili architekti z Bratislavy.
Žiaci 3.A a 3.B sa zúčastnili jednorázových intenzívnych kreatívnych dielní , zameraných na vytvorenie 3D makety jednotlivých budov z nášho okolia – podľa aktuálnych a zaujímavých stavieb z Bratislavy. Workshopy prebehli pod vedením skvelých odborníkov z oblasti architektúry – JANČINA ARCHITEKTI .
Pán Ing. arch.Jozef Bátor,PhD nás previedol zaujímavosťami architektúry nášho okolia. Vyzdvihol a poukázal na stavby od známych architektov: F.Milučký: Krematórium BA, V. Dedeček: Slovenská národná galéria a Slovenská poľnohospodárska univerzita, CH.Ludwig a spol.: Obchodný a bytový dom „Manderlák“ v BA, I.Matušík: Obchodný dom PRIOR v BA. Po prezentácii sme sa všetci s veľkým elánom pustili do stavby modelu, ktorý sme si zlepili a nalepili na podklad dotvorený podľa vlastnej fantázie. Pri práci nám pomáhali budúci architekti: Lucia Papierniková, Tea Mersuli a Jakub Piecušiak. Celé predpoludnie prebehlo v skvelej tvorivej atmosfére, ba sa na nás boli pozrieť aj spolužiaci z iných tried. Z hotových 3D modelov sme si na záver postavili malé mestečko.

Ďakujeme za skvelý deň a tešíme sa na výstavu našich prác , ktorá prebehne vo februári 2019 v Bratislave.

Výstava na Bratislavskom hrade: 100 rokov hravej architektúry

Dňa 21.02.2019 si tretiaci pozreli výstavu, na ktorej boli vystavené ich modely.

O týždeň neskôr si naše práce zobrali do Bratislavy na výstavu. ktorú pripravili na Západnej terase Bratislavského hradu.

Dňa 21.02.2019 sme sa vybrali na exkurziu do Bratislavy. Videli sme Prístavný most, most Apollo, Korunovačný kostol sv. Martina, Prezidentský palác a v rámci ukončenia projektu HRAVÝ ARCHITEKT sme si pozreli našu výstavu na Bratislavskom hrade.

Interaktívna výstava z našich prác a prác žiakov troch bratislavských škôl sa nám veľmi páčila. K vystaveným modelom sme si mohli dotvoriť cestičky, dokresliť obrázky a šikovní žiaci si dotvorili aj zábradlia a lavičky. Prezreli sme si aj celý areál Bratislavského hradu, sochu Svätopluka, krásny výhľad na Dunaj, na Staré mesto, „skontrolovali“ sme aj Barokovú záhradu a samozrejme detský park s krásnou sochou Alžbety Durínskej.

Ďakujeme za skvelý deň!

p. učiteľky M.Mészárosová a R. Havrilová a žiaci 3.A a 3.B triedy