Záujmová činnosť – krúžky

Žiaci majú možnosť v šk.r. 2022/2023 pracovať v týchto záujmových útvaroch:

Finančné zabezpečenie cez vzdelávacie poukazy:

1. Čítanie nás baví (2. – 3. ročník)

      Mgr. E. Fedorová           Streda        13:00   –   14:30


2. Anglický klub  (3. a 4. ročník)

      Mgr. D. Rebryová             Utorok          13:30  –  15:00


3. Nápadníček  ( 3. až 7. ročník)

       Mgr. H. Chrzanová                  Utorok        13:00  –  14:30


4. Turisticko-prírodovedný krúžok  (3. – 4. ročník)

       Mgr. M. Melková            Streda        13:15  –  14:45


5. Precvičme si slovenčinu (5. ročník)

      Mgr. A. Staňová                Utorok          13:20  –  14:50


6. Konverzácia v anglickom jazyku  (7. – 9. ročník)

       Ing. L. Takáts                     Streda        13:15  –  14:45


7. Konverzácia v anglickom jazyku  (5. – 6. ročník)

       Ing. L. Takáts                     Streda        13:15  –  14:45                                   


8. Šachový krúžok

      p. A. Mózes                             Streda          13:00  –  15:00


Naša škola spolupracuje aj s inými subjektmi, ktoré poskytujú výchovno-vzdelávacie, voľnočasové aktivity v priestoroch a areáli školy (hradené z vlastných prostriedkov):

1. ZUŠ Ivanka pri Dunaji – Výtvarný odbor

Vedúca krúžku: Mgr. Iveta Gavulová:

Utorok,             13:00  –  17:00

Vedúca krúžku:  Monika Zlacká:

Štvrtok             13:00  –  17:00
Piatok               13:00   –  16:30

tel.č.: 02/45943970
e-mail: zus.ivanka@zoznam.sk
www.zusivankapridunaji.sk


2. Športový krúžok

Športový klub   Deti v pohybe        

Utorok   14:00  –  15:00
Štvrtok  14:00  –  15:00

Vedúci krúžku: Mgr. Marek Tesárik
tel.: +421 949 440 686
e- mail: detivpohybetomasov@gmail.com


3. Lego – Veľký inžinier – Enjoy Creativity
(6 – 10 rokov)

Pondelok        13:00  –  15:00