50. výročie školy

Naša škola oslávila 50. výročie. Pani riaditeľka s úsmevom a príjemným príhovorom privítala všetkých hostí v kultúrnom dome. Nasledovali predstavenia našich žiakov. Do kultúrneho programu sa zapojili všetky triedy našej školy. Po predstaveniach pani riaditeľka odovzdala plakety bývalým zamestnancom školy a tiež tým,  ktorí sa významne pričinili o rozvoj našej školy.