Ocenenie svätého Gorazda

Morálne ocenenia v rezorte školstva nesúce meno svätého Gorazda – veľká medaila, malá medaila a ďakovný list – sú najvyšším stupňom ocenenia v rezorte a tradujú sa od roku 1997. Udeľujú ho ministri školstva pedagógom, školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spoločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a žiakov. Medzi ocenenými bol tento školský rok náš dlhoročný kolega, skvelý, úprimný a dobrosrdečný človek, pán učiteľ Mgr. František Mészáros. Sme na neho veľmi pyšní.

GRATULUJEME!

ZŠ Tomášov