14.ročník projektu Záložka do knihy spája školy

Aj tento školský rok sa žiaci I. stupňa ZŠ Tomášov zapojili do 14. ročníka česko-slovenského projektu: Záložka do knihy spája školy.

Témou štrnásteho ročníka bolo: „Inšpirujúci svet rozprávok, básní a príbehov.“

Cieľom  česko-slovenského projektu je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh.

Našou partnerskou školou bola ZŠ Most v ČR, s ktorou sme nadviazali kontakt a vzájomne sme si vymenili záložky.

Krásne záložky dokázali naši šikovní žiaci 1.- 4. ročníka zhotoviť s pedagógmi na hodinách výtvarnej a pracovnej výchovy. Pri výrobe záložiek žiaci zažili veľa pekných chvíľ a radosti.

Ďakujeme

Mgr. O. Lipková