ZBIERAM BATERKY

Celoštátny program pre ochranu životného prostredia. Zameriava sa na separovanie odpadu a
zber použitých prenosných batérií a akumulátorov.