Zber papiera

Začiatkom októbra organizovala naša škola tradičný jesenný zber papiera. Na rozdiel od minulého roka, keď sa kvôli epidémii papier zbieral v tomášovských zberných surovinách, tento rok bol kontajner pristavený v areáli školy, čo sa odzrkadlilo aj na výsledku. Do zberu sa zapojilo 30% žiakov našej školy. Pozitívne však je, že viac ako 100 kg papiera prinieslo skoro 50 žiakov. Vďaka nim, ale aj ostatným, ktorí prispeli do zberu, sa podarilo vyzbierať viac ako 13 ton papiera. Veľká vďaka patrí chlapcom z 9. triedy (Maroš Adamčík, Patrik Berkeši, Márk Flóra, František Frank, Matúš Múčka, Tomáš Vida), ktorí neúnavne preberali a triedili odovzdaný papier a udržiavali čistotu okolo kontajnera. Vďaka patrí aj pani upratovačkám, ktoré preberali papier v popoludňajších hodinách. Súťaž jednotlivcov vyhrala Zora Škarbová z 2.B, ktorá doniesla úctyhodných 945 kg papiera. Na druhom mieste sa umiestnila Nella Konečná z 5.A (653 kg), tretie miesto obsadil Dominik Nagyhajú zo 7.A (564 kg).

Nakoľko viac ako 100 kilogramov papiera priniesol oveľa väčší počet žiakov ako v predchádzajúcich rokoch, pani riaditeľka sa rozhodla oceniť vecnými cenami (kniha) nielen prvých troch, ale aj ďalších sedem najusilovnejších žiakov (priniesli viac ako 300 kg papiera: N. Cuninková – 4.A, D. Langerová – 8.A, Terézia Gregušová – 5.B, Karin Csenkey – 8.B, Matúš Pražienka -4.A, Ján Malček – 2.A, Katarína Pilinská – 5.B.

Súťaž tried vyhrala 7.A s 58 kg papiera na žiaka. Za odmenu dostali žiaci tejto triedy tortu.

Týmto úspešným zberom sa žiakom našej školy podarilo zachrániť 110 stromov a 19 000 litrov vody, ktoré by boli použité pri výrobe papiera rovnakej hmotnosti.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zberu hoci aj malým množstvom papiera.

Najbližší zber plánujeme organizovať v máji budúceho roka.

Imrich Bogár