VIDA! Science centrum Brno

Žiaci 7.A a 9.A triedy sa zúčastnili exkurzie vo VIDA Science centre v Brne. Našich žiakov tam čakalo vyše 150 interaktívnych exponátov, vďaka ktorým mohli lepšie porozumieť svetu okolo nás. Expozícia bola rozdelená do štyroch sekcií: Planéta, Civilizácia, Človek a Mikrosvet. V tomto vedecko-zábavnom centre sa každý žiak mohol na pár minút stať objaviteľom, fyzikom a biológom. Budúci chemik si mohol vyskúšať odpáliť vodíkovú raketu, či zamraziť si vlastný tieň. Budúceho detektíva tam čakala záhada Bermudského trojuholníka, ktorú sa mohol pokúsiť vyriešiť. Pre žiakov bolo veľmi zaujímavé divadlo vedy, v ktorom sa dozvedeli, ako sa šíri zvuk, ako sa meria zvuk, či porovnať šírenie zvuku pod hladinou vody a na povrchu.

Mgr. Mária Čongrádyová