Staviam, skladám, budujem…

Jedna kocka, druhá, tretia.
To na stavbu tehly letia.
Pozrite sa, už je tak,
Janko stavia panelák.
Kocôčky si ukladá
a prikladá, prikladá.
Ešte jednu.
Bác tá stavba.
Už je z nej len hromada.

Deti stavali, skladali, budovali….pod rukami im vyrastali mestá, dediny, autá, lietadlá ba i celé farmy z kociek lega. Svoju fantáziu neváhali použiť pri hre s kinetickým pieskom, či stavebnicou Seva. Všetky kocky puzzle si tiež našli svoje miesto. Bolo až neuveriteľné sledovať, ako pracuje detská fantázia a ako svoje predstavy vedia deti zhmotniť vo svojich dielach. Máme úžasne šikovné a tvorivé deti.

pani vychovávateľky a deti zo ŠKD