Športové preteky

Dňa 29. 9. 2023 naša škola zorganizovala branno – športové preteky v rámci cvičenia Ochrany zdravia a života. Súťažilo sa o zaujímavé ceny – 100, 60, 40 eur ako príspevok školy na triedny výlet. Pretekalo sa na deviatich stanovištiach s dôrazom hlavne na šikovnosť. Po spočítaní všetkých výsledkov sa s minimálnymi rozdielmi zrodilo nasledovné poradie:

  1. miesto 9. A  59 bodov
  2. miesto 8. A  57 bodov
  3. miesto 8. B 56 bodov
  4. miesto 7. B 53 bodov
  5. miesto 7. A  51 bodov
  6. miesto 6. B 48 bodov
  7. miesto 6. A  31 bodov
  8. miesto 5. A  30 bodov
  9. miesto 5. B 28 bodov

Gratulujeme víťazom a všetkým triedam ďakujeme za bojovný ale férový prístup!