E-test

E-test – Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Projekt znamená súbor aktivít zameraných na zavedenie systému elektronického testovania a vybudovanie databázy úloh a testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov za účelom vytvorenia predpokladov na efektívne hodnotenie úrovne vedomostí žiakov s následným využitím výsledkov ako podkladov na zjednocovanie požiadaviek na kvalitu vyučovania všetkých typov škôl a analýzu stavu a potrieb zvyšovania potrieb vzdelávania. Ide o dlhodobý projekt Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).