Preventívny program CPP Senec na tému „ A dosť !“

3.5.2024 mali  3.A preventívny program CPP Senec na tému „ A dosť !“. Program bol určený ako prevencia šikanovania  a kyberšikanovania a súčasne aj  zameraný na zlepšenie vzťahov v triede, fungovanie triedneho kolektívu, komunikáciu medzi spolužiakmi, zvýšenie skupinovej kohézie a kooperácie. Program viedla psychologička z CPP v Senci.

Mgr. I. Pilinská (koor. prev.)