Matematická olympiáda

Naši žiaci Otto Kireth, Zuzana Kovaľová, Róbert Haršány, Michaela Kovaľová, Daniel Kireth, Pavol Kovaľ, Zina Janovičová a Tomáš Macko, ktorí boli úspešní riešitelia školského kola, sa zúčastnili okresného kola súťaže Matematická olympiáda. Konala sa v Senci dňa 24.1.2024 pre 5.a 9. ročník a dňa 3.4.2024 pre ostatné ročníky.

Úspešní riešitelia Matematickej olympiády:
Zuzana Kovaľová, 8.ročník –3. miesto
Róbert Haršány, 7.ročník – 6-8.miesto
Pavol Kovaľ, 5. ročník – 5-8. miesto

Srdečne blahoželáme!