Kremnický workshop

sam_3647Tomášovský strom sa ako Klub Stromu života pri ZŠ Tomášov zúčastnil po znovuobnovení svojej činnosti workshopu v Kremnici, v dňoch 14. – 15. októbra 2016,   v priestoroch Školy úžitkového výtvarníctva.

Naši žiaci mali možnosť pod pedagogickým vedením profesionálov Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva v Kremnici skúsiť podľa svojich preferencií staré remeslá tradičnou technológiou v odboroch kováčstvo, šperkárstvo, tvorba z hliny a výroba drevených hračiek. Zároveň úspešne absolvovali kurz komiksového výtvarníctva a dozvedeli sa počas prehliadky Kremnice najznámejšie povesti tohoto stredovekého mesta. RS