HALLOWEEN

Možno blúznim, možno nie,
no práve sa prechádza duch popri mne.
Všetci sa bojte a majte strach,
veď uvidíte, že o chvíľu z vás bude len sivý prach.

Tento sviatok duchov a strašidiel je u detí z roka na rok obľúbenejší. Tak prečo im nedopriať aspoň raz v roku niečo tajomné, bláznivé a strašidelné.

ŠKD – deti, p.vychovávateľky, duchovia a strašidlá