Exkurzia – Včelárska paseka v Kráľovej pri Senci

Dňa 3.10.2023 žiaci 4.A,  4.B triedy  navštívili Včelársku paseku v Kráľovej pri Senci. Skanzen je vybudovaný v krásnom parku, kde sú vystavené unikátne zbierky úľov a debničkové úle rozličného typu. V budove veľkého včelína sú umiestnené medomety, lisy a rôzne včelárske pomôcky z rozličných období vývoja slovenského včelárstva. Lákadlom bola aj ochutnávka a predaj produktov: med, medovina, peľ, propolis a včelí vosk.

Pán Moravčík so svojou manželkou žiakom  zaujímavou formou vysvetlili celý včelí život, názornými ukážkami vysvetlili stavbu tela, koľko včiel pracuje na 1 kg medu, a že bez nich  by nemohla existovať príroda.

Včela medonosná je zázrakom prírody, je dokonalý hmyz, lebo na Zemi žije viac ako 80 miliónov rokov, preto ti ďakujeme, že si!

Učiteľky 4.A a 4.B triedy