Exkurzia: Devínska Kobyla – Sandberg

10.10.2023 boli 8.A a 8.B na exkurzii v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla, ktorej súčasťou je významná paleontologická lokalita Sandberg, kde sa v minulosti ťažil piesok a vápenec. Sandberg tvoria horninové zvyšky treťohorného mora  a našlo sa tu okolo 300 druhov skamenelín ulitníkov, lastúrnikov, ježoviek, hubiek, dierkavcov, ale aj väčších morských a suchozemských živočíchov a taktiež tu boli nájdené početné zuby žralokov a kostnatých rýb, pozostatky korytnačiek a aj stavec veľryby. Celou turistickou trasou nás  sprevádzal profesionálny sprievodca  v oblasti environmentálnej výchovy.

Mgr. I. Pilinská