Anglický týždeň

26.2. – 1.3.2024 žiaci 3. – 6. ročníkov absolvovali intenzívny kurz anglického jazyka s rodeným lektorom zo spoločnosti TalkTalk Courses. Cieľom bolo zdokonaliť jazykové schopnosti, zvýšiť sebaistotu pri rozprávaní a písaní v anglickom jazyku. Lektor z Britských ostrovov mal pravý britský prízvuk, krásnu angličtinu, veľa trpezlivosti a tým vytvoril príjemné prostredie pre žiakov, kde postupne prestali mať strach rozprávať po anglicky. Po úspešnom skončení každý žiak dostal certifikát.

Pochvalné reakcie zúčastnených žiakov boli pre nás najdôležitejšou spätnou väzbou a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

                                                                                                  učiteľky K.Nagyová, L.Takáts