Zmluvy 2018

Názov zmluvy: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. 37/2018
Účastník zmluvy: Nadácia BVS
Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
IČO: 42 172 446
Predmet: spolupráca zmluvných strán pri podpore grantového programu Nadácie BVS “Naučme sa viac o vode“
Cena: EUR
Podpis zmluvy: 13.12.2018
Zverejnenie zmluvy: 20.12.2018
Príloha: Zmluva v PDF formáte


Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci na projekte „EDUCATE Slovakia“
Účastník zmluvy: AIESEC Comenius University
Sídlo: Odbojárov 10, 820 05 Bratislava
IČO: 30814146
Predmet: spolupráca na vzdelávacom projekte EDUCATE SLOVAKIA
Cena: EUR
Podpis zmluvy: 22.11.2018
Zverejnenie zmluvy: 30.11.2018
Príloha: Zmluva v PDF formáte


Názov zmluvy: Zmluva o obstaraní zájazdu
Účastník zmluvy: WACHUMBA ck s.r.o.
Sídlo: P. Mudroňa 1, 03601 Martin
IČO: 45284601
Predmet: Škola v prírode – Hotel Heľpa
Cena: 3825 EUR
Podpis zmluvy: 13.11.2018
Zverejnenie zmluvy: 16.11.2018
Príloha: Zmluva v PDF formáte


Názov zmluvy: Zmluva o spracuvani osobných údajov
Účastník zmluvy: RAJO a.s.
Sídlo: Studená 35, 82355 Bratislava
IČO: 31328519
Predmet: IT
Cena: 0 EUR
Podpis zmluvy: 23.10.2018
Zverejnenie zmluvy: 25.10.2018
Príloha: Zmluva v PDF formáte


Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Účastník zmluvy: Roman Takács
Sídlo:
IČO:
Predmet: nájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy
Cena: 0 EUR
Podpis zmluvy: 28.09.2018
Zverejnenie zmluvy: 04.10.2018
Príloha: Zmluva v PDF formáte


Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Účastník zmluvy: Ľuboš Diňa
Sídlo:
IČO:
Predmet: nájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy
Cena: 0 EUR
Podpis zmluvy: 28.09.2018
Zverejnenie zmluvy: 04.10.2018
Príloha: Zmluva v PDF formáte


Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Účastník zmluvy: Základná umelecká škola
Sídlo: Štefánikova 27, 900 28 Ivánka pri Dunaji
IČO: 31810331
Predmet: nájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy
Cena: 0 EUR
Podpis zmluvy: 28.09.2018
Zverejnenie zmluvy: 04.10.2018
Príloha: Zmluva v PDF formáte


Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Účastník zmluvy: Small Danube Language Academy
Sídlo: Viničná 8, 900 45 Malinovo
IČO: 45599131
Predmet: nájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy
Cena: 0 EUR
Podpis zmluvy: 28.09.2018
Zverejnenie zmluvy: 04.10.2018
Príloha: Zmluva v PDF formáte


Názov zmluvy: Zmluva o nájme nebytových priestorov
Účastník zmluvy: Gabriel Mózes
Sídlo:
IČO:
Predmet: nájom nebytových priestorov v objekte Základnej školy
Cena: 0 EUR
Podpis zmluvy: 28.09.2018
Zverejnenie zmluvy: 04.10.2018
Príloha: Zmluva v PDF formáte


Názov zmluvy: Darovacia zmluva 125/2018 K NR SR
Účastník zmluvy: SR – Kancelaria Národnej rady SR
Sídlo: Nám. Alexandra Dubčeka 1, 81280 Braislava
IČO: 00151491
Predmet: IT
Cena: 0 EUR
Podpis zmluvy: 26.06.2018
Zverejnenie zmluvy: 19.09.2018
Príloha: Zmluva v PDF formáte


Názov zmluvy: Dodatok č. DBK/18/06/0083
Účastník zmluvy: KOMENSKY, s.r.o.
Sídlo: Park mládaže 1, 04001 Košice,
IČO: 43908977
Predmet:
Cena: EUR
Podpis zmluvy: 02.07.2018
Zverejnenie zmluvy: 09.07.2018
Príloha: Zmluva v PDF formáte


Názov zmluvy: Zmluva o obstaraní zájazdu
Účastník zmluvy: WACHMBA ck, s.r.o.
Sídlo: p. Mudroňa 1, Martin 03601
IČO: 45283601
Predmet: zájazd
Cena: 4312 EUR
Podpis zmluvy: 15.01.2018
Zverejnenie zmluvy: 22.01.2018
Príloha: Zmluva v PDF formáte