Záložka do knihy – október 2017

Záložka do knihy spája školy

Aj v školskom roku 2017/2018 sme sa prihlásili do  8. ročníka česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tohto ročnou témou je: Tajuplný svet knižných príbehov. A tak sa na hodinách VYV, PVC, VUM vyrábali pekné záložky. Žiaci našej školy vytvorili 150 záložiek ( ľubovolnou technikou). Záložky sme poslali pridelenej partnerskej škole ZŠ Košeca. Cieľom tohto projektu je podpora čítania a nadviazanie kontaktov medzi školami.

p.uč. Lipková